WELCOME TO myHR CORP., LTD

ยินดีต้อนรับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด


    ด้วยประสบการณ์ในการวางระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 20 ปี ทำให้เราทราบถึงแนวทางการทำงานที่ดีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในหลากหายธุรกิจทั้ง โรงงาน, ธุรกิจการเงิน, การจัดจำหน่าย, การขนส่ง และอื่นๆ โดยเรามีทีมงานที่ทำการศึกษาแนวทางการทำงานใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันเรามีลูกค้าทั้งประเทศละต่างประเทศใช้บริการเราอยู่มากมาย

myHR

    เรามีความเชื่อที่จะนำเอาแนวความคิดและเทคโนโลยีหลายๆ ด้านมารวมกันในการออกแบบระบบ myHR เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี, ประหยัดต้นทุน, ลดเวลาการทำงาน และช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะธุรกิจทุกวันนี้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะขณะนี้เรากำลังต้องรีบพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการแข่งจากนานาประเทศที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ จากเหตุที่ประเทศเราได้มีข้อตกลงในการเข้ารวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีกไม่นาน โดยแนวความคิดและเทคโนโลยีที่เราได้นำมาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาระบบ myHR
Read more -->

Web Application

การใช้งานระบบที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ที่มี อินเทอร์เน็ต

Cloud computing

การให้บริการระบบผ่าน Internet

Self Service

แนวความคิดในการบริการตนเอง

Workflow System

การส่ง และอนุมัติเอกสารออนไลน์

Load Balancing

การกระจายการทำงานในระบบแม่ข่าย

HTTPS

การเข้ารหัสการติดต่อผ่านระบบ Internet

SOX

มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเงิน

Competency/KPI

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

One Stop Service

ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทุกระบบจากจุดเดียว

Auto Alert

ระบบการแจ้งข้อมูลอัตโนมัติเช่น ใกล้ผ่านการทดลองเชลฟี่ลงเวลาทำงาน

    เป็นระบบที่ใช้มือถือในการแสกนใบหน้าของพนักงานเพื่อใช้ในการลงเวลาในการทำงานของพนักงานโดยระบบจะทำการเก็บ Latitude longitude ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้นจึงจะสามารถลงเวลาที่ถูกต้องได้ โดยที่พนักงานสามารถเข้าไปตรวจสอบเวลาการทำงานของตนเองได้โดยผ่านมือถือของตนเอง รวมถึงหัวหน้าก็สามารถเช็คเวลาการทำงานของลูกน้องตนเองได้

ซึ่งระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยที่ผู้ใช้งานสามารถ Download ได้ฟรีจาก App Store และ Play Store:

  • สามารถตรวจเวลาการทำงานได้
  • สามารถบันทึกการลา
  • สามารถขอทำงานล่วงเวลา
  • สามารถบันทึกการลืมลงเวลาได้โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้างาน
  • สามารถตรวจสอบสิทธิการลาคงเหลือ หรือวันหยุดประจำปี
Read more -->


ZeeDevice

    แตกต่างจากเทคโนโลยีออปติคอลทั่วไปผลิตภัณฑ์ของเราใช้เทคโนโลยีการระบุลายนิ้วมือแบบ 3 มิติ ซึ่งผ่านการวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจับประเด็นจุดลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์และรวบรวมเนื่องจากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว ข้องกับการไหลเวียนของเลือดอุณหภูมิและชั้นอิเล็กทรอนิกส์ของชั้นผิวหนังทำให้ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึงชั้นหนังแท้และอ่านลายนิ้วมือที่ลึกเพื่อให้ภาพลายนิ้วมือ ได้รับผลกระทบจากผิวหนังใช้ได้กับนิ้วมือแบบพิเศษทุกแบบเช่นนิ้วที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองแตกหยาบกร้านเปียกหรือเปียก ยิ่งไปกว่านั้นก็สามารถสร้างความอัจฉริยะ ให้กับนิ้วมือได้อย่างสมบูรณ์กำจัดลายนิ้วมือปลอม
Read more -->