01

Organization Security


test
พนักงานองค์กรของเราทุกคนได้มีการเซ็นต์สัญญารักษาความลับ
test
พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่กำหนด
test
เรามีการอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ และเข้าใจถึงการรักษาข้อมูล
test
นโยบายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้นถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กร
 

Software as a Service Benefit

Vivamus in diam turpis. In condimentum maximus tristique. Maecenas non laoreet odio.


Safety

   ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพราะด้วยข้อมุลที่ถูกวางไว้บน Cloud ดังนั้น ในบางครั้งอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเข้าโจมตีระบบ เราจึงมีการจัดเตรียมระบบเพื่อป้องกันปัญหาในส่วนนี้คือ รักษาระบบการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO27001, ตรวจสอบระบบ myHR

   ด้วยการทำ Pentest เป็นประจำ และที่สำคัญที่สุดคือเราได้มีการจัดทำระบบสำรองข้อมูลไว้หลายชุดอีกด้วย นอกจากนั้นเราได้จัดอบรมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงปัญหาในส่วนนี้ และ ศึกษาและติดตามแนวทางการโจมตีระบบใหม่เสมอ ซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าเราจะทำระบบให้มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Support Bank