myFace เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบจดจำใบหน้า by myHR

myFace คือเครื่องบันทึกเวลาที่ใช้ระบบจดจำใบหน้าและการสแกน mifare 13.56 Mhz ที่ถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์และปราณีตโดยทีมงาน myHR บนพื้นฐานของ Android 11 เป็นระบบปฏิบัติการที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเครื่องบันทึกเวลาในยุคปัจจุบัน เนื่องจากระบบ Android 11 ได้จัดเตรียมสถานะแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการสื่อสารในยุคปัจจุบันอย่างมาก ระบบนี้ถูกออกแบบให้สื่อสารผ่านมาตรฐาน Rest API ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารของระบบ Web Application ในปัจจุบัน myFace ไม่เหมือนเครื่องบันทึกเวลาในยุคเก่า ๆ ที่จำกัดการทำงานเฉพาะในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจากระบบนี้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ด้วยทีมงาน myHR ที่เตรียมระบบเครื่องแม่ข่ายชื่อ ZeeServer ที่ทำงานบน Cloud เพื่อควบคุมและสื่อสารกับ myFace ให้กับลูกค้าทุกคน โดยไม่ต้องมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง นั่นเป็นการประหยัดต้นทุนและสะดวกสบายในการควบคุม myFace ได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้ ZeeServer บน Cloud อีกด้วย

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ด้วยเทคโนโลยีด้านระบบเครื่องบันทึกเวลาการทำงานนั้นได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการสื่อสารได้ผ่าน Internet ในทันทีดังนั้น ทีมงาน myHR จึงได้ออกแบบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งานของระบบ myFace ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ฟังก์ชันต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบันทึกเวลาทำงานของพนักงานสามารถทำได้อย่างราบรื่นและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น myFace มีฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย พนักงานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลการบันทึกเวลาได้อย่างละเอียดและสามารถสร้างรายงานที่ต้องการได้ทันที การวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของเทคโนโลยี myFace

 • สามารถ Enroll หน้าพนักงานได้ผ่านมือถือของพนักงาน หรือฝ่ายบุคคลได้
 • มีระบบการอนุมัติการ Enroll หน้าพนักงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด และป้องกันการทุจริต
 • ในกรณีที่ myFace เกิดปัญหาใดที่เครื่องใด สามารถนำเครื่องใหม่มาสลับเปลี่ยนได้ โดยข้อมูลใบหน้าพนักงานจะถูกนำเข้าให้อัตโนมัติ
 • สามารถใช้งานได้ในทุกที่ที่มีสัญญาณ Internet ดังนั้นเหมาะมากสำหรับองค์กร ที่มีสาขาปริมาณมาก ๆ และห่างไกลกัน
 • ไม่อนุญาตให้มีการ Enroll หน้าพนักงานผ่านเครื่องโดยตรงเพื่อป้องกันการทุจริต ต้องผ่านระบบส่วนกลางเท่านั้น
 • ข้อมูลการลงเวลาจะถูกส่งไปยัง ZeeServer ทันทีหลังการบันทึกเวลาทำงาน ดังนั้น HR จะทราบสถานะภาพของการลงเวลาได้ตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ไม่มี Internet เชื่อมต่อในขณะนั้น myFace ยังคงทำงานได้ปรกติ รอจนกระทั่ง Internet พร้อมระบบจะเริ่มส่งข้อมูลการลงเวลาให้ย้อนหลังเช่นกัน
 • พนักงาน และหัวหน้าทุกคนสามารถตรวจสอบการลงเวลาของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ผ่านทางมือถือ
 • มีระบบ API เพื่อสามารถให้ระบบใดมาเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลการลงเวลาไปใช้งานในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
 • การสื่อสารมีการเข้ารหัส HTTPS เพื่อป้องกันการ Hack ข้อมูลในระบบ
 • เครื่องแม่ข่ายที่เตรียมให้มีระบบการป้องกันหลายชั้น มีการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำรองให้ตลอดเวลา
 • มีระบบการส่งข้อความ และประการศแจ้งเตือนให้กับพนักงานทุกคนได้
 • ในกรณีที่ใช้เครื่องรุ่นที่มีระบบวัดอุณหภูมิ ระบบสามารถแจ้งเตือนให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทันทีผ่านทาง Email และมือถือเมื่อมีพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่ามาตราฐาน
 • มีระบบการตั้งเวลาลบข้อมูลในเครื่องให้อัตโนมัติในเมื่อเครื่องใกล้เต็ม หรือตามมาตรฐานที่กำหนด
 • สามารถกำหนดโซนในการบันทึกเวลาการทำงานได้ ว่าพนักงานท่านไหนต้องไปลงเวลาที่เครื่องไหน
 • ในกรณีที่พนักงานมีการย้ายสาขาทำงาน หรือย้ายโซนในการบันทึกเวลาการทำงานสามารถทำได้ผ่าน Internet โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานไป Enroll หน้าใหม่
 • สามารถทราบตำแหน่ง หรือเครื่องที่พนักงานไปแสกนได้
 • ในกรณีที่ใบหน้าพนักงานมีปัญหาจนไม่สามารถลงเวลาทำงานได้ สามารถกำหนดให้พนักงานท่านนั้น บันทึกเวลาด้วยการใช้บัตรแทนได้
myFace

Zeeserver on Cloud​