Software as a Service

Software as a Service หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า SaaS นั้นคือการให้บริการของระบบ myHR ในแบบเช่าใช้ระบบ ซึ่งการเช่าใช้ระบบกับ myHR นั้นบริษัทฯ ได้จัดเตรียมทุกอย่างพร้อมสรรพ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานระบบได้อย่างราบรื่น เช่น จัดเตรียมเครื่องแม่ข่าย, มีทีมงานคอยให้บริการช่วยเหลือเมื่อติดปัญหาในทุก ๆ ด้านที่เราให้บริการ, มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดี และทำการสำรองข้อมูลทุก ๆ วัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

โดยบริษัทฯ เราได้มาตราฐานในการให้บริการทั้ง ISO29110, ISO27001 และ มาตราฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อใช้งานระบบ myHR ผ่าน on Cloud กับเราท่านจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม และปลอดภัย การใช้บริการในแบบ SaaS นั้นจะทำให้ท่านได้รับประโยชน์ หลายประการดังนี้Security & Trust

ปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้น เป็นจุดสำคัญมาก ๆ ที่เราใส่ใจและต้องดูแลให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของเราอย่างสูงสุด ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเรานั้นจึงมีมาตรการในหลาย ๆ ระดับคือ ระดับปฏิบัติการของทีมงานในองค์กร (Organization Security), ระดับสถาปัตยกรรมระบบ (Architectural Security) และ ระดับการบริหารศูนย์ข้อมูล (Data Center Security) ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของท่านจะถูกดูแลรักษาอย่างเต็มที่


01

Organization Security


Software as a Service
พนักงานองค์กรของเราทุกคนได้มีการเซ็นต์สัญญารักษาความลับ
Software as a Service
พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่กำหนด
Software as a Service
เรามีการอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ และเข้าใจถึงการรักษาข้อมูล
Software as a Service
นโยบายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้นถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กร
02

Architectural Security


Software as a Service
มีการกำหนดสิทธิ์การเห็นข้อมูลของพนักงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ
Software as a Service
มีการสร้าง Role User เพื่อให้ง่ายต่อการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน
Software as a Service
สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูแต่ละเมนูได้ตาม Role User
Software as a Service
มีระบบเก็บประวัติการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลว่าแก้ไขโดยใครเมื่อไร

Software as a Service
ระบบสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญของพนักงานได้เช่น เงินเดือน, เลขที่บัญชีธนาคาร และอื่น ๆ
Software as a Service
การเข้ารหัสข้อมูลในระบบเราแบบ AES ใช้ความยาวถึง 256 บิท
Software as a Service
เราให้บริการสื่อสารผ่านผู้ใช้งานด้วย Protocol HTTPS
Software as a Service
สามารถใช้ระบบ Sigle Sign on ด้วยหลากหลายแบบเช่น LDAP, SAML, OPEN ID

Software as a Service
รองรับการ Login ระบบด้วย Multi Factor Authentication (MFA)
Software as a Service
ระบบการบริหาร User Password เรารองรับการบริหารในแบบ SOX
Software as a Service
เรามีบริการ Web Service ที่เป็น API เฉพาะในการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ
Software as a Service
เรารองรับการเชื่อมโยงระบบอื่น ๆ ด้วยการทำ SFTP

Software as a Service
เราจัดทำระบบ PDPA Service Center เพื่อใช้ในการควบคุมการให้สิทธ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
Software as a Service
ผ่านการจัดทำการทดสอบระบบด้วยมาตรฐาน OWASP
03

Data Center Security


Software as a Service
Multiple layers of authentication for server area access
Software as a Service
biometric authentication for critical areas
Software as a Service
Camera surveillance systems at key internal and external entry points
Software as a Service
24/7 monitoring by security personnel

Software as a Service
จัดทำระบบ Backup ทั้งในส่วนของข้อมูล และ Application
Software as a Service
มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบโดยผู้ไม่หวังดี
Software as a Service
มีระบบ Firewall ในแต่ละกลุ่ม Server เพื่อป้องกันการ Hack ระบบ
Software as a Service
สามารถ Lock ว่าระบบนี้จะเข้าได้เฉพาะ IP ไหนเท่านั้น

Software as a Service
เข้ารหัส การติดต่อ ระหว่าง web browser กับ web server ในแบบ https
Software as a Service
ได้รับมาตรฐาน IS0/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1
Software as a Service
มีการจัดทำระบบ Fire Alarm
Software as a Service
มีระบบป้องกันไฟฟ้าดับ

Software as a Service
มีการเชื่อมต่อ Internet มากกว่า 1 แห่ง