23 ตุลาคม 2021

Factory

ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่ทีมงาน myHR มีประสบการณ์ผ่านมา ถ้ากล่าวถึงในแง่จำนวนองค์กรแล้ว กลุ่มธุรกิจด้านโรงงาน..
23 ตุลาคม 2021

SME

ธุรกิจ SME เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย ในแง่การบริหารทรัพยากรมนุษย์..
23 ตุลาคม 2021

Hotel

ธุรกิจทางด้านโรงแรมกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นธุรกิจที่ต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีหัวใจในการบริการ..
23 ตุลาคม 2021

Hospital

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราสามารถว่าการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงพยาบาลนั้น เป็นกลุ่มธุรกิจ..
23 ตุลาคม 2021

Banking & Insurance

ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจธนาคาร และประกันภัย นั้นจะมีจุดสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมาก ๆ เป็นพิเศษ..
23 ตุลาคม 2021

Chain Store

ธุรกิจ Chain Store นั้นเราหมายถึงธุรกิจที่มีการเปิดสำนักงาน หรือร้านอาหารหลายสาขาทั่วประเทศ..
23 ตุลาคม 2021

Construction

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจก่อสร้าง มีหัวใจหลักสำคัญของข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการทราบคือระยะเวลา..
23 ตุลาคม 2021

Government

จากประสบการณ์ของเราในการวางระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการนั้น จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับเอกชน..
23 ตุลาคม 2021

Trading

องค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป นั้นพนักงานต้องมีวินัยในเรื่องการเข้าเวลาทำงานสูงเป็นพิเศษ..
23 ตุลาคม 2021

Professional Service

ในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่ม Professional Service นั้นทางเราจะหมายถึงกลุ่มธุรกิจที่จะให้บริการ..