เกี่ยวกับเรา myHR Corporation Limited 

   myHR Corporation Limited เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาด้วยเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถที่จะพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดมาตั้งแต่ปี 1992 เราเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมบน DOS, LAN, WINDOWS WEB และอื่น ๆ ในอนาคต เราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปอีกเรื่อย ๆ ซึ่งมีผลทำให้ทุก ๆ ธุรกิจ ทุกขั้นตอนการทำงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้การทำงานสะดวกง่ายดาย, ถูกต้อง, รวดเร็ว การที่จะทำให้เกิดการพัฒนาได้ในแบบนั้นจะต้องมีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น, วิเคราะห์ว่าเป็นเทคโนโลยีนั้น ๆ เหมาะสม หรือมีความพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือยัง, จากนั้นจะต้องทำการพัฒนาต้นแบบ และนำไปทดลองเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าพร้อมแล้วที่ใช้งานได้ในงานจริง ๆ งานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นเหล่านั้นคือหน้าที่ของเรา เราพร้อมและยินดีที่จะทำให้เกิดขึ้น ด้วยเพราะมันเป็นความสนุก และเป็นความสุขใจมาก ๆ ที่เราได้เห็นผลงานของเราที่เกิดจากความคิดของเรา ได้ถูกนำไปใช้งานได้จริง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่เราได้ทำไปนั้น ได้ช่วยให้โลกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์พัฒนาดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ จากความสุขของ และความภูมิใจของเรา
30+

เราเปิดให้บริการการมามากกว่า 30 ปี พร้อมประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ
500+

จำนวนของลูกค้าซึ่งมีทั้งองค์กรเอกชน, ภาครัฐ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
400k+

จำนวนพนักงานที่ได้รับเงินเดือนผ่านจากระบบที่เราพัฒนาขึ้น
150

ทีมงานที่จะพร้อมจะช่วยบริการท่านอย่างเต็มที และเต็มความสามารถ

ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และความใส่ใจในบริการอย่างสูงสุด

"Good Software & Good Service"


myHR Corporation Limited

"ระยะเวลา และหนทางเดินที่ผ่านมา ทำให้เราได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตขึ่นอย่างมั่นคงตลอดไป"
 • 1992เริ่มต้นบริษัทฯ

  เริ่มต้นบริษัทฯ ในชื่อว่า Computer Science Corporation Limited
 • 1992เริ่มพัฒนาระบบ

  เริ่มพัฒนาระบบ Time Master & Pay Master โดยมีทีมงาน 4 คน ณ ตึกแถวเล็ก ๆ แห่งหนึ่งใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 1997เริ่มให้บริการระบบ

  เริ่มให้บริการระบบ Piswin ซึ่งเป็นระบบบริหารงานบุคคลบน Windows ในแบบ Client/Server
 • 2003ย้ายสำนักงาน

  ย้ายสำนักงานไปยังอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 7
 • 2005เริ่มให้บริการระบบ

  เริ่มให้บริการระบบ myHR ซึ่งเป็นระบบบริหารงานบุคคลบนระบบ Internet บริษัทแรก ๆ ของประเทศไทย
 • 2012เริ่มให้บริการระบบ

  เริ่มให้บริการระบบ myHR ในรุปแบบ Software as a Service
 • 2013ย้ายสำนักงาน

  ย้ายสำนักงานไปยังตึก myHR I ที่สนามบินน้ำ
 • 2019เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

  เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ มาเป็นบริษัท myHR Corporation Limited
 • 2021สร้างสำนักงานเพิ่มเติม

  ได้ดำเนินการสร้างสำนักงานเพิ่มเติมอีกหนึ่งสาขาที่สนามบินน้ำคือ myHR II โดยมีพนักงานในปัจจุบันประมาณ 110 คน

Our Partner

เราเปิดโอกาศให้ผู้ที่มีศักยภาพ และความตั้งใจจริงที่ร่วมงานกับเราในหลากหลายรูปแบบ โดยเรายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งได้มีการเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้ทำงานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ partner@myhr.co.th

Partner Model


Reseller Partner Program
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการ
Consulting Partner Program
ตัวแทนให้คำปรึกษาและวางระบบ myHR
Developer Partner Program
เข้าร่วมพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมให้กับ myHR
Outsourcing Partner Program
เข้าร่วมในการใช้เครื่องมือของเราในการรับทำเงินเดือนให้กับลูกค้า