myHR บริดจสโตน เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ที่นี่

myHR บริดจสโตน

myHR บริดจสโตน คือ ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (HR) ออนไลน์ พัฒนาโดยบริษัท บริดจสโตน ประเทศไทย จำกัด ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานของบริดจสโตนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น

 • ข้อมูลส่วนตัว: พนักงานสามารถดูข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการลา ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ
 • การลา: พนักงานสามารถขอลา ตรวจสอบสถานะการลา ดูประวัติการลา 
 • เงินเดือน: พนักงานสามารถดูใบสลิปเงินเดือน myHR บริดจสโตน คำนวณเงินเดือนคร่าวๆ 
 • ผลงาน: พนักงานสามารถดูเป้าหมายการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงาน 
 • การฝึกอบรม: พนักงานสามารถดูหลักสูตรการฝึกอบรม สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 • สวัสดิการ: พนักงานสามารถดูข้อมูลสวัสดิการ ยื่นคำขอใช้สวัสดิการ ฯลฯ
 • ข่าวสาร: พนักงานสามารถติดตามข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 
 • ข้อเสนอแนะ: พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน 

ระบบ HR โดย myhr บริดจสโตน มีข้อดีหลายอย่าง

 • ใช้งานง่าย: ระบบ myHR บริดจสโตน ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย พนักงานสามารถเรียนรู้และใช้งานได้สะดวก
 • สะดวก: พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของระบบ myHR ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
 • รวดเร็ว: ระบบ myHR บริดจสโตน ช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินการต่างๆ ได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา
 • แม่นยำ: ระบบ myHR บริดจสโตน ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ ถูกต้อง แม่นยำ

แผนกทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้โดย myHR บริดจสโตน

myHR บริดจสโตน ได้นำเสนอแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งานที่เป็นมิตรและอินทิเกรตได้ในองค์กรให้ทั้งพนักงานและทีม HR รับรู้และนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์ของพนักงาน การจัดการเวลาทำงาน จนถึงการให้บริการที่มีคุณภาพด้าน HR ต่างๆ โดย myHR บริดจสโตน ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูล แต่เป็นหนึ่งในความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งความยั่งยืนนี้มาจากการเชื่อมโยงระหว่างความพึงพอใจของพนักงาน ความมีความสุขในการทำงาน และผลการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีผลต่อความเชื่อถือและความมั่นใจของลูกค้า พันธมิตร และสังคมโดยรอบ ในทางกลับกัน การมีแผนกทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้ด้วย myHR บริดจสโตน ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อน แต่ยังเป็นการลงทุนในความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว และนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างพื้นที่ทำงานที่มีความเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรา