01

Organization Security


Organization Security
พนักงานองค์กรของเราทุกคนได้มีการเซ็นต์สัญญารักษาความลับ
Organization Security
พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่กำหนด
Organization Security
เรามีการอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ และเข้าใจถึงการรักษาข้อมูล
Organization Security
นโยบายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้นถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กร

02

Architectural Security


Organization Security
มีการกำหนดสิทธิ์การเห็นข้อมูลของพนักงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ
Organization Security
มีการสร้าง Role User เพื่อให้ง่ายต่อการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน
Organization Security
สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูแต่ละเมนูได้ตาม Role User
Organization Security
มีระบบเก็บประวัติการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลว่าแก้ไขโดยใครเมื่อไร

Organization Security
ระบบสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญของพนักงานได้เช่น เงินเดือน, เลขที่บัญชีธนาคาร และอื่น ๆ
Organization Security
การเข้ารหัสข้อมูลในระบบเราแบบ AES ใช้ความยาวถึง 256 บิท
Organization Security
เราให้บริการสื่อสารผ่านผู้ใช้งานด้วย Protocol HTTPS
Organization Security
สามารถใช้ระบบ Sigle Sign on ด้วยหลากหลายแบบเช่น LDAP, SAML, OPEN ID

Organization Security
รองรับการ Login ระบบด้วย Multi Factor Authentication (MFA)
Organization Security
ระบบการบริหาร User Password เรารองรับการบริหารในแบบ SOX
Organization Security
เรามีบริการ Web Service ที่เป็น API เฉพาะในการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ
Organization Security
เรารองรับการเชื่อมโยงระบบอื่น ๆ ด้วยการทำ SFTP

Organization Security
เราจัดทำระบบ PDPA Service Center เพื่อใช้ในการควบคุมการให้สิทธ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
Organization Security
ผ่านการจัดทำการทดสอบระบบด้วยมาตรฐาน OWASP
03

Data Center Security


Organization Security
Multiple layers of authentication for server area access
Organization Security
biometric authentication for critical areas
Organization Security
Camera surveillance systems at key internal and external entry points
Organization Security
24/7 monitoring by security personnel

Organization Security
จัดทำระบบ Backup ทั้งในส่วนของข้อมูล และ Application
Organization Security
มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบโดยผู้ไม่หวังดี
Organization Security
มีระบบ Firewall ในแต่ละกลุ่ม Server เพื่อป้องกันการ Hack ระบบ
Organization Security
สามารถ Lock ว่าระบบนี้จะเข้าได้เฉพาะ IP ไหนเท่านั้น

Organization Security
มีการจัดทำสื่อสารเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลด้วยระบบ HTTPS
Organization Security
ได้รับมาตรฐาน IS0/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1
Organization Security
มีการจัดทำระบบ Fire Alarm
Organization Security
มีระบบป้องกันไฟฟ้าดับ

Organization Security
มีการเชื่อมต่อ Internet มากกว่า 1 แห่ง