ZeeMe

ด้วยยุคนี้เป็นยุคที่ระบบการสื่อสารทางอากาศ นั้นมีการพัฒนาประสิทธิภาพที่ค่อนข้างเร็วมาก ซึ่งสามารถทำความเร็วในการสื่อสารมากกว่าอดีตเป็น 10 เป็น 100 เท่า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการปฏิวัติการทำงานต่าง ๆ ในแบบ Mobility คือสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ทุกที่บนโลกที่มีสัญญา Internet

เราจึงได้พัฒนาระบบที่จะใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกของ myHR ซึ่งเป็น Web Application กับโลกของ Application on Smart Phone ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ IOS ก็ตาม ที่เราให้ชื่อว่า ZeeMe ซึ่งระบบนี้เปิดให้พนักงานสามารถบันทึกลงเวลา การทำงานบนมือถือ ด้วยระบบการจดจำใบหน้า และสามารถบันทึกการลา, การขอทำงานล่วงเวลา, การบันทึกการลืมรูดบัตร และอื่น ๆ อีกมากมาย

ZeeMe
มีระบบตรวจสอบ Long/Lat ว่าถูกตำแหน่งหรือไม่ตอนลงเวลาทำงาน
ZeeMe
ส่งข้อมูลขึ้น Cloud ได้ทันที ทำให้บริหารงานได้รวดเร็ว
ZeeMe
ทำงานได้ทั้งบน Android และ IOS
ZeeMe
มีการตรวจสอบว่าเป็นคนจริงด้วยการกระพริบตา

ZeeMe
ลงเวลาทำงานได้แม้ Internet เกิดปัญหา
ZeeMe
สามารถใช้เครื่องหัวหน้ามาลงเวลาให้กับลูกน้องได้
ZeeMe
E-Payslip, E-Absent, E-OT และอื่นๆ
ZeeMe
Self Learning on Mobile

ระบบ zeeme จดจำใบหน้าเหมาะสำหรับองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้

ZeeMe
RETAIL
ZeeMe
SERVICE
ZeeMe
SALE
ZeeMe
REAL ESTATE
ZeeMe
EXPRESS
ZeeMe
HOTEL
ZeeMe
CONSTRUCTION
008
MANUFACTURING

ZeeMe ไม่ได้จบที่เป็นเครื่องมือสำหรับลงเวลาการทำงานเท่านั้น แต่ ZeeMe ถูกวางไว้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับองค์กร (Employee Engagement) ผ่านมือถืออีกด้วย

ดังนั้น เราจึงได้ทำให้ระบบ ZeeMe เชื่อมโยงกับระบบ myHR ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในระบบ myHR ได้ด้วยเช่น ข้อมูลการทำงาน, ประวัติการอบรม, ประวัติการใช้สวัสดิการ, ประวัติส่วนตัว, การขอใบรับรองการทำงาน, การแก้ไขประวัติส่วนตัว และอื่น ๆ อีกมากมาย ZeeMe ยังมีความสามารถอื่น ๆ ในการช่วยงานด้าน HR อีกหลากหลายด้าน เพื่อที่จะช่วยยกระดับองค์กรของท่าน ไปสู่ HR Digital ได้อย่างง่ายดาย