ZeePay

ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ on Cloud สำหรับ SME เราออกแบบให้เน้นถึงความเรียบง่าย ลดความซับซ้อนลง และขึ้นระบบได้ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า SME เพราะเราเข้าใจถึงงาน HR ในกลุ่มลูกค้า SME ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งาน และไม่ซับซ้อน อย่างเช่นการขึ้นระบบเราออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเตรียม Excle File ตามรูปแบบที่เรากำหนดเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น ก็จะสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบ Zeepay ได้เลย

จากนั้นในทุกเดือนที่ทำงาน เราออกแบบให้ท่านสามารถใช้งานระบบเพียงหน้าเดียวก็สามารถทำงานในแต่ละเดือนได้อย่างเรียบร้อย โดยระบบยังมีความสามารถด้านอื่น ๆ ที่เราจัดเตรียมให้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นระบบจับเวลาทำงานพนักงาน หรือ การลงเวลาเข้าออกงาน, การขอทำงานล่วงเวลา, การขอลา, การบันทึกการลืมรูดบัตร, E-Payslip ซึ่งทั้งหมดสามารถทำงานผ่าน Zeeme ได้ด้วยเช่นกัน ด้วยเราจัดทำ Zeepay มาเพื่อตลาด SME อย่างแท้จริง ดังนั้นท่านจะได้รับการบริการและคุณภาพของโปรแกรม ในราคาที่จับต้องได้อย่างแน่นอน

Zeepay
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มี Internet
Zeepay
พนักงานสามารถบันทึกขอลา, ขอทำล่วงเวลา ได้ผ่านมือถือ
Zeepay
หัวหน้างานสามารถอนุมัติขอลา, ขอทำล่วงเวลา ได้ผ่านมือถือ
Zeepay
พนักงาน และหัวหน้างานสามารถตรวจสอบเวลาทำงานได้ด้วยตนเอง

Zeepay
รองรับการคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Zeepay
สามารถคำนวณพนักงานรายชั่วโมง, รายวัน และรายเดือน
Zeepay
มีรายงานกระทบยอดเงินเดือนเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
Zeepay
สามารถส่ง Payslip เข้ามือถือพนักงานได้

Zeepay
รองรับการจ่ายผ่านธนาคารทุกธนาคาร
Zeepay
รองรับการส่งข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ทุกที่
Zeepay
รองรับการส่งรายงานประกันสังคม online
Zeepay
รองรับการส่งรายงานภาษี online
01

Support Bank02

Support Provident Fund03

Support Government