Personnel Management


 

Personnel Management

ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลพนักงานส่วนตัว, การทำงาน, ข้อมูลภาษี, ข้อมูลครอบครัว, การศึกษา, ความดี, ความชอบ, เอกสารสำคัญ, เลขที่บัตรประชาชน และ อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระบบอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนั้นระบบนี้จึงเป็นระบบที่สำคัญมาก ๆ ในระบบนี้ยังมีการกำหนดสายบังคับบัญชา และระดับพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนเอกสาร Online ต่าง ๆ ในระบบว่าต้องส่งเอกสารไปให้ใคร และมีสิทธิในการอนุมัติเอกสาร ต่าง ๆ เหล่านั้นหรือไม่
Personnel Management
ระบบสามารถสร้าง Org Chart ตามสายบังคับบัญาชาได้ อีกทั้งเปิดให้สามารถทดลองปรับสายบังคับได้ ก่อนปรับจริง ด้วยการ Drag & Drop บนเว็บ หลังจากยืนยันแล้วระบบจะสร้างรายการปรับปรุงสายบังคับบัญชาให้อัตโนมัติ
Personnel Management
มีระบบ Dashboard ที่ใช้ในการสร้าง และจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลพนักงานในหลากหลายมุมมอง ได้อย่างง่ายดายด้วยผู้ใช้งานเอง เป็น Chart ที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งสามารถ Export ข้อมูลออกไปเป็น Excel หรือ CSV เพื่อใช้งานอื่นต่อไปได้

Personnel Management
ได้จัดเตรียม API ไว้รองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่ต้องการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง หรืออ้างอิงข้อมูลพนักงานนี้กับระบบอื่น ๆ ใด โดยมีกำหนด Token เพื่อเป็นระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วย
Personnel Management
พนักงานสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว, ภาษี และอื่น ๆ บางประการได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Workflow ของเราที่ได้จัดเตรียมให้ทั้งบน Web และ Mobile